Pomoć: upis lokacije na kartu

Jedna od najzanimljivijih usluga koje pruža karte.hr je upis vlastite lokacije na kartu i dobivanje linka ili HTML koda za prikaz upisane lokacije na vlastitim web stranicama.


Za upis na kartu slijedite ove korake:
  1. Otvorite preko izbornika formu Moje karte (1).
  2. Kreirajte novu kartu klikom na gumb Nova karta (2) nakon čega možete odmah upisati ime karte i njen kratki opis.
  3. Nakon što se napravi nova karta možete u nju dodati tri vrste geometrije (3): točku, liniju ili poligon.
  4. Dodajte geometriju klikom unutar karte na željeno mjesto i započnite crtati.

    Ukoliko crtate liniju ili poligon crtanje prekidate s dvostrukim klikom ili preko izbornika koji se otvara na desni klik miša.

  5. Klikom na dodanu geometriju otvara se prozor u koji možete upisati sadržaj koji je opisuje.
  6. Snimite kartu klikom na gumb Snimi.
... u nastavku: dobivanje linka i HTML koda za prikaz upisane lokacije