Pomoć: dobivanje linka i HTML koda za prikaz upisane lokacije ili trenutne karte

Postoje sljedeće mogućnosti dobivanja linka ili ugradnje karte:
  1. otvaranje trenutne karte preko linka (6) npr. http://www.karte.hr/karta313b323336333935383... (nije potrebna prijava)
  2. ugradnja trenutne karte (bez lokacija) u web stranicu preko HTML koda (7) (nije potrebna prijava)
  3. otvaranje spremljene "Moje" karte (prikaz više upisanih lokacija, linija i poligona) preko linka oblika http://www.karte.hr/karte/ime_karte
  4. otvaranje spremljene geometrije unutar "Mojih" karti preko linka oblika http://www.karte.hr/lokacije/ime_karte (odmah otvara info prozor).
Za pridržavanje uputa u nastavku podrazumijeva se da ste već upisali svoju lokaciju.

Link i HTML kod upisanih lokacija i karti dobiva se na sljedeći način:
  1. Otvorite preko izbornika formu Moje karte (1).
  2. Odaberite sa liste (2) upisanu kartu (4) ili geometriju (5) unutar te karte.
  3. Kliknite na polje za dobivanje linka (6) ili na polje za dobivanje HTML koda (7) te kopirajte sadržaj.
Prvi dio: upis lokacije na kartu