Unaprijedite poslovanje i promovirajte se putem karte.hr Premium usluge

Internet portal karte.hr omogućuje vam da interaktivno prikažete svoj brand, uslugu i poziciju djelatnosti te da stalno budete prisutni u očima potrošača. Najbolji način da tu prisutnost i iskoristite je karte.hr Premium usluga. Najpreciznije i najnovije digitalne karte Hrvatske s detaljno obrađenim mjestima sa ulicama i kućnim brojevima omogućuju vama kao točki interesa, da putem naše usluge karte.hr Premium budete viđeni na jedinstven način.


Osnovne značajke usluge karte.hr Premium osmišljene su kako bi oglašavanje vaše lokacije bilo što reprezentativnije te prikazalo potrošaču sve prednosti vaše djelatnosti ili usluga koje pružate u odnosu na konkurenciju. Vi u potpunosti kontrolirate sadržaj i uređenje oglasa.

Prednosti karte.hr Premium usluge nad beplatnim upisom na portal karte.hr

Prednost oglašavanjem karte.hr Premium uslugom nad besplatnim oglašavanjem ističe se sa više bitnih značajki. Koja je razlika?

 

OGLAŠAVANJE BESPLATNOM USLUGOM
OGLAŠAVANJE KARTE.HR PREMIUM USLUGOM
 • Djelatnost je vidljiva isključivo kada se nađe putem liste djelatnosti ili tražilice
 • Vasa djelatnost je uvijek vidljiva kada se prikaže karta ikonom kategorije u kojoj se nalazi
 • Putem tražilice djelatnost je moguće pronaći isključivo kada se u nju upiše naziv djelatnosti
 • Djelatnost se može pronaći tražilicom putem kategorije i tagova koje postavi sam korisnik
 • Djelatnosti se nalaze u jednoj kategorji - Ostalo
 • Djelatnosti su podijeljenje u 29 kategorija prema odabranim djelatnostima
 • Djelatnost se može istaknuti samo kontakt informacijama i opisnim tekstom
 • Djelatnost se osim kontakt informacijama i opisnim tekstom mogu istaknuti promotivnim fotografijama i videoklipom
 • Integracija besplatnog oglašavanja i karte.hr Premium+ usluge nije moguća
 • Moguća integracija oglašavanja sa karte.hr Premium+ uslugom

Vrijednost oglašavanja karte.hr Premium uslugom naročito se ističe činjenicom da će lokacija vaše djelatnosti biti viđena gdje god se karta učita. S obzirom na mogućnost besplatne ugradnje karte, na bilo kojoj stranici gdje se učita i koristi karta vaša lokacija će biti prikazana ukoliko to direktno ne utječe na korisnika ugrađene karte. Svaka ugrađena karta je interaktivna i omogućuje pregled sadržaja u cjelosti.

Još jedna posebnost koju možemo istaknuti jest inteligentna tražilica gdje se pretraga se vrši prema više različitih kriterija (djelatnost, kategorije) te prema relevantnim frazama na prirodnom jeziku (npr. restoran u Ilici, hotel blizu Savske, trgovina koja radi nedjeljom)

 

Primjer karte.hr Premium lokacije i ugradnje karte

Lokaciju možete ugraditi u vašu web stranicu veoma jednostavno, kopirajući HTML kod na mjesto u stranici a, više o ugradnju možete saznati putem pomoći za upis lokacija i ugradnju karte.

karte.hr Premium+ usluga - jedinstveno oglašavanje banerom

karte.hr Premium+ usluga je usluga oglašavanja putem banera i karte.hr Premium usluge. Kada korisnik pregledava kartu, ukoliko se lokacija vaše djelatnosti nalazi na na tom djelu karte korisniku se prikaže vaš oglasr, ali i vaša Premium lokacija koja će biti jasno istaknuta u odnosu na druge Premium oglase. Oglas će se prikazivati na optimalnom zoomu prema detaljima karte (npr. razina naselja ili gradskog kvarta; detalji i prikaz ovise i o veličini grada) kako bi imao što veću učinkovitost. Pri tome vi plaćate samo kada se vaš oglas prikaže, po modelu Pay per View.

Sustav prikaza reklama zaračunava jedan pogled po korisniku bez obzira koliko se puta oglas stvarno prikazao. Time klijenta štitimo od moguće zlouporabe sustava.

Ukoliko nemate baner za oglašavanje možete ga naručiti na email premium@karte.hr za 300 kn + PDV.

Cjenik usluga oglašavanja karte.hr Premium i Premium+ uslugom

Oglašavanje karte.hr Premium i karte.hr Premium+ uslugom ima veoma pristupačne modele plaćanja, koji su u potpunosti prilagođeni korisniku. Svi podaci o pregledima oglasa biti će vam dostavljani mjesečno kako bi imali potpunu kontrolu nad vašim kampanjama.

karte.hr Premium

Uslugu možete plaćati na dva načina:

 • kao godišnju pretplatu od 390 kn + PDV
 • u mjesečnim naknadama od 39 kn + PDV

Do 1.6.2010. godine traje akcija u kojoj za ugovaranje godišnje pretplate poklanjamo 100 prikaza oglasa karte.hr Premium+ uslugom.

karte.hr Premium+

Usluga je dostupna uz karte.hr Premium uslugu i ugovara se odvojeno. Plaća se prema Pay per View modelu (plaća se samo kada se oglas prikaže):

 • 0,99 kn + PDV po prikazu

U slucaju ugovaranja većih broja prikaza odobravamo popuste:

 • preko 300 prikaza - 10% popusta
 • preko 500 prikaza - 20 % popusta
 • preko 1000 prikaza - 35% popusta

 

Kako naručiti usluge oglašavanja?

Usluge karte.hr Premium i Premium+ možete jednostavno naručiti putem narudžbenice. Narudžbenica je u MS Word formatu.

Ispunjenu narudžbenicu sa priloženim oglasnim elementima (slike, video, baner veličine 720 x 90) pošaljite na e-mail adresu premium@karte.hr. Ovdje možete preuzeti primjer ispunjene narudžbenice.

Za sve detaljnije informacije o karte.hr Premium i Premium+ uslugama pročitajte brošuru karte.hr Premium usluge .

Za sve dodatne informacije vezane uz Premium usluge koje pruža portal karte.hr možete nas kontaktirati na premium@karte.hr